Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 15 december 2023

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities Interpretatie De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service. Gelieerde partij betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht hebben voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit. Het bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Brooklake OU, Sakala tn 7-2, 10141 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa. Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten. Land verwijst naar: Estland Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Service verwijst naar de Website. Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Dit verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren, of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt gebruikt. Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek). Website verwijst naar GigaJars, toegankelijk via https://gigajars.com U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, voor zover van toepassing. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens Soorten verzamelde persoonlijke gegevens Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang verkrijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, het besturingssysteem van Uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst opent via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies Wij gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die We gebruiken kunnen onder andere zijn:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, is het mogelijk dat U sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze service gebruikmaken van cookies. Webbakens. Bepaalde secties van onze service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van de integriteit van het systeem en de server). Cookies kunnen “permanente” of “sessiecookies” zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit. Lees meer over cookies in het artikel op de gratis website over privacybeleid.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies Type: Sessiecookies beheerd door: Ons Doel: Deze cookies zijn essentieel om U de diensten te kunnen leveren die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige functies van de Website te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om hebt gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren. Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies Type: Persistente cookies beheerd door: Ons Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd. Functionaliteit Cookies Type: Persistente cookies beheerd door: Ons Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat U uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer U de Website gebruikt. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons cookiebeleid of het gedeelte over cookies van ons privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens Het bedrijf kan persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze service aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze service. Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn. Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met ons via de service. Om contact met U op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen over de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de implementatie ervan. Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen. Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren. Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor het evalueren of uitvoeren van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over onze Servicegebruikers deel uitmaken van de overgedragen activa. Voor andere doeleinden: We kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en Uw ervaring. We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:

Met Service Providers: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen. Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf. Met gelieerde bedrijven: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij van deze filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben. Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden. Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier interactie hebt in de openbare gebieden met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk worden verspreid buiten. Met Uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden vrijgeven met uw toestemming. Bewaren van Uw Persoonsgegevens Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij Uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met deze overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw Persoonsgegevens verwijderen U hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen of om hulp te vragen bij het verwijderen ervan.

Onze service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u uit de service te verwijderen.

U kunt Uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij Uw account, als u er een hebt, en het gedeelte met accountinstellingen te bezoeken waarmee u Uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, deze informatie te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrondslag hebben.

Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens Bedrijfstransacties Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij stellen u op de hoogte voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens te openbaren als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken indien het te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Voldoen aan een wettelijke verplichting De rechten of eigendommen van het Bedrijf beschermen en verdedigen Mogelijke overtredingen in verband met de Service voorkomen of onderzoeken De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek beschermen Tegen wettelijke aansprakelijkheid beschermen De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen Onze service is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als Wij ontdekken dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw gegevens en Uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. We raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die U bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: [email protected]

Recent Posts

    Recent Comments

    Geen reacties om te tonen.

    New Casinos
    Stars Casino: Get $100 bonus cash + 200 bonus spins