Podmínky a pravidla


Vítejte na stránkách GigaJars!

Tyto podmínky stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek společnosti Brooklake OÜ, které se nacházejí na adrese https://gigajars.com.

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce, nepokračujte v používání GigaJars.

Následující terminologie se vztahuje na tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ se vztahují na Vás, osobu, která se přihlásí na tyto webové stránky a dodržuje podmínky společnosti. „Společnost“, „My“, „Naše“ a „Nás“ se vztahují na naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahují jak na Klienta, tak na nás. Veškeré podmínky se vztahují na nabídku, přijetí a úhradu plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti v souladu s platným nizozemským právem a s jeho výhradou. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni se považují za zaměnitelné, a proto se vztahují k témuž.

Soubory cookie Používáme soubory cookie. Přístupem na GigaJars souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Brooklake OÜ.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat údaje o uživateli při každé návštěvě. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby umožnily fungování určitých oblastí a usnadnily tak návštěvníkům našich webových stránek jejich používání. Soubory cookie mohou používat také někteří naši affiliate/reklamní partneři.

Licence Pokud není uvedeno jinak, společnost Brooklake OÜ a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na GigaJars. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z GigaJars je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

Publikovat materiál z GigaJars Prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z GigaJars Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z GigaJars Redistribuovat obsah z GigaJars Tato smlouva začíná platit dnem jejího uzavření.

Některé části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Společnost Brooklake OÜ nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává komentáře před jejich zveřejněním na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a stanoviska společnosti Brooklake OÜ, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře vyjadřují názory a stanoviska osoby, která je zveřejnila. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese společnost Brooklake OÜ odpovědnost za komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo zobrazení komentářů na těchto webových stránkách.

Společnost Brooklake OÜ si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit všechny komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto smluvních podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

Jste oprávněni zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy; Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran; Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti. Tímto udělujete společnosti Brooklake OÜ nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravám a k oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

Vládní agentury, vyhledávače, zpravodajské organizace, distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky ostatních uvedených podniků, a akreditované podniky v rámci celého systému, s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a skupin pro sbírku finančních prostředků, které na naše webové stránky odkazovat nesmějí. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webových stránkách, pokud je tento odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

Všeobecně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací; komunitní stránky Dot.com; sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace; distributoři online adresářů; internetové portály; účetní, právní a poradenské firmy; vzdělávací instituce a obchodní sdružení. Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud o tom rozhodneme: (a) toto propojení by nás neznevýhodňovalo před námi nebo našimi akreditovanými podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) výhoda, kterou pro nás viditelnost hypertextového odkazu představuje, kompenzuje nepřítomnost společnosti Brooklake OÜ; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdroji.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu společnosti Brooklake OÜ. Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní údaje a adresu URL svých stránek, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat takto:

použitím názvu naší společnosti nebo použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno, nebo použitím jiného popisu našich webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany. Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo společnosti Brooklake OÜ ani jiné umělecké dílo pro odkazování.

iRámy Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte vytvářet rámy kolem našich webových stránek, které by jakkoli měnily vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které vzniknou na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako pomlouvačný, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo podporuje porušování nebo jiné porušování práv třetích stran.

Vaše soukromí Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Výhrada práv Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady propojení kdykoli změnit. Trvalým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami odkazování a jejich dodržováním.

Odstranění odkazů z našich webových stránek Pokud na našich webových stránkách najdete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné; neručíme za jejich úplnost nebo přesnost; neslibujeme, že zajistíme, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiál na nich bude aktualizován.

Odmítnutí odpovědnosti V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění; omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení; omezit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není povolen podle platných právních předpisů; nebo vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, která nesmí být vyloučena podle platných právních předpisů. Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v tomto oddíle a v jiných částech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci a (b) upravuje veškeré závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakékoli povahy.