Algemene voorwaarden


Welkom bij GigaJars!

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Brooklake OÜ, die te vinden is op https://gigajars.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf GigaJars niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de voorwaarden van het Bedrijf. “Het bedrijf”, “Wijzelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijzen naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Wij” verwijzen naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik, en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies Wij maken gebruik van cookies. Door GigaJars te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Brooklake OÜ.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie Tenzij anders vermeld, zijn Brooklake OÜ en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op GigaJars. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt toegang tot dit van GigaJars voor je eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen in deze algemene voorwaarden.

Dat mag niet:

Materiaal van GigaJars opnieuw publiceren Materiaal van GigaJars verkopen, verhuren of in sublicentie geven Materiaal van GigaJars reproduceren, dupliceren of kopiëren Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Brooklake OÜ filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Brooklake OÜ, haar vertegenwoordigers en/of gelieerde bedrijven. Reacties geven de meningen en standpunten weer van de persoon die hun meningen en standpunten plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Brooklake OÜ niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Brooklake OÜ behoudt zich het recht voor alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

Je hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en je hebt alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen; De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden; De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy De commentaren zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen. Hierbij verleent u Brooklake OÜ een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

Overheidsinstanties; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Distributeurs van onlinegidsen mogen een hyperlink naar onze website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de websites van andere bedrijven op de lijst; en systeembreed geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen, die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen. Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven; Dot.com community sites; Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen; Distributeurs van online gidsen; Internetportalen; Accountants-, advocaten- en advieskantoren; en Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen. We zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als we dat beslissen: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Brooklake OÜ; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Brooklake OÜ. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of Door het gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij. Geen enkel gebruik van Brooklake OÜ’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op welke manier dan ook wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website ontstaan. Er mogen geen links verschijnen op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op de rechten van derden, deze anderszins schendt of pleit voor inbreuk op de rechten van derden.

Uw privacy Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor het linken en deze na te leven.

Verwijdering van links van onze website Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op je te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is; we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. De aansprakelijkheidsbeperkingen en -verboden in dit artikel en elders in deze disclaimer: (a) onderworpen zijn aan de voorgaande alinea, en (b) regelt alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.